VÅGAN

Vågan er den østligste kommunen i Lofoten og har mesteparten av Lofotens høyeste fjell. Fjellene i Vågan karaktiseres også som svært spisse, da flere av toppene her trolig ikke var dekket av is under siste istid.